Weekwacht
Alle weekdagen tussen 19u 's avonds en 8u 's morgens kan U terecht bij de huisarts van wacht via het centrale wachtnummer .
Dienstdoende huisarts:
Tel: 03/886.16.16

Weekendwacht
Wachtpost N16

Elk weekend en op feest - en brugdagen (van vrijdagavond 19u tot maandagochtend 7u) 24u/24u een huisarts paraat.
Adres: N16 Rijksweg 8b - 2870 Puurs
Tel: 03/886.16.16

www.huisartsenwachtpostN16.be


Informatie Huisartsenkring
www.hak-schelde-rupel.be