Het Globaal medisch dossier (GMD) is een jaarlijkse overeenkomst bij uw huisarts,
waardoor deze al je medische gegevens coördineert.
Het draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor je gezondheid. 

Als u zich inschrijft in de praktijk dmv een GMD, krijgt u 30 % meer terugbetaald van het ziekenfonds voor een consultatie/huisbezoek, daarnaast krijgt u de permanentietoeslag van 4€ voor avondraadplegingen tussen 18 en 21 uur volledig terugbetaald door het ziekenfonds.  Wanneer u een specialist consulteert na doorverwijzing door ons, krijgt u ook daar meer terugbetaald.

Het globaal medisch dossier wordt jaarlijks vernieuwd. 
Wij zullen dit graag met u bespreken tijdens de eerste consultatie van het jaar.

In onze praktijk regelen we de kostprijs van het GMD via het derdebetalersysteem, zodat u hier als patient niets voor hoeft te betalen. 
We lezen hiervoor je identiteitskaart in tijdens de consultatie.

De artsen van de praktijk zijn allen geconventioneerd en geaccrediteerd, dit wil zeggen dat wij de vastgelegde tarieven hanteren en dat wij ons blijvend bijscholen.