Om onnodige wachttijden te vermijden zijn de CONSULTATIES op afspraak.

Alle weekdagen mogelijk van 8:00 – 19:00.

Gelieve steeds uw identiteitskaart mee te brengen naar de consultatie.

Een afspraak kan je maken via de telefoon of via het online agendasysteem.

Wanneer alle afspraakmomenten online volzet zijn en u de dag zelf op raadpleging wenst te komen, gelieve dan telefonisch contact op te nemen.
 


 HUISBEZOEKEN
Huisbezoeken kunnen aangevraagd worden tussen 8u en 10u, ze worden voorbehouden voor patiënten voor wie het om medische redenen niet mogelijk is om naar de praktijk te komen (ernstig zieken, hoogbejaarden,...). We proberen huisbezoeken tot een minimum te beperken, daar we in het kabinet veel beter uitgerust zijn om u te kunnen onderzoeken en behandelen.
 
Dringende huisbezoeken zullen uitgevoerd worden door de arts die zich het snelste vrij kan maken, chronische huisbezoeken kunnen bij een arts naar keuze op voorhand ingepland worden. 

De huisbezoeken vinden doorgaans plaats tussen 11u30 en 15u.

Uiteraard kan u voor een spoedgeval altijd telefonisch contact opnemen! 

Om een goede dienstverlening te kunnen garanderen worden door alle artsen huisbezoeken afgelegd binnen het gebied hieronder afgebeeld.